Disclaimer

Loft25 verleent u toegang tot www.loft25.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Toegang tot en het gebruik van www.loft25.nl betekent dat de gebruiker met onderstaande voorwaarden instemt.

Loft25 behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen.

Beperkte aansprakelijkheid
Loft25 spant zich in om de inhoud van www.loft25.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de website, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

De op www.loft25.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Loft25.

Voor op www.loft25.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Loft25 nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Deze verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen zijn slechts opgenomen ter informatie.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Loft25.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Loft25, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.