Persbericht Delta Lloyd:
Watersport een mannensport

Van de Nederlandse watersporters vindt 87% dat watersport een mannensport is. Opvallend is dat bijna alle mannen (97%) watersport een mannensport vinden. Vrouwen beschrijven watersport vaker als vrouwensport, namelijk 1 op de 5. Dat blijkt uit Het Nationale Watersport Onderzoek van Eileen. Van (actief) sporten is echter slechts sprake bij 30% van de watersporters, het merendeel is aan het relaxen op het water. Saillant detail is dat vouwen watersport vaker zien als actieve sport (34%) dan mannen (21%).

Delta Lloyd legde de Nederlandse watersporter in Het Nationale Watersport Onderzoek een aantal stellingen voor, onder andere over verzekeringen, droomboten en het favoriete vaargebied. Dit leverde opvallende verschillen op tussen mannen en vrouwen. Zo heeft ruim 8 op de 10 watersporters positieve ervaringen met verzekeraars; mannen (88%) vaker van vrouwen (80%). Mannen hebben vaker een vaarbewijs dan vrouwen; een kwart van de mannen heeft een vaarbewijs.

Er zijn overigens niet alleen verschillen te bespeuren tussen mannen en vrouwen. Er zijn ook overeenkomsten. Zo dromen zij bijvoorbeeld in gelijke mate van een andere boot (53%). Minder dan de helft van de watersporters blijkt op dit moment al zijn droomboot te bezitten. Ook over het vaargebied zijn mannen en vrouwen het eens: bijna 8 op de 10 watersporters vaart het liefst in Nederland.